Disable Preloader
Proform Design Quality Technology

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Proform Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: PROFORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 411 862,59 PLN
Udział Unii Europejskiej: 202 391,30 PLN
Okres realizacji: 01.03.2013 – 28.02.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


ZAPYTANIA OFERTOWE:


Dotyczy: zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Data zapytania ofertowego: 1.10.2012 r.
Termin składania ofert do: 12.10.2012 r.
Termin realizacji: 13.10.2012 - 05.11.2012
Lokalizacja: Mikołów
Kontakt: Janusz Tłok
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonym skanie oryginalnego dokumentu, który jest dostępny w siedzibie Spółki Proform w Mikołowie.


Dotyczy: zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania optymalnej strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" PO IG, lata 2007-2013.

Data zapytania ofertowego: 12.04.2013 r.
Termin składania ofert do: 19.04.2013 r.
Termin realizacji: 22.04.2013 - 31.05.2013 r.
Lokalizacja: Mikołów
Kontakt: Janusz Tłok
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonym skanie oryginalnego dokumentu, który jest dostępny w siedzibie Spółki Proform w Mikołowie.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznych usług doradczych zgdnie z wyszczególnieniem załączonym poniżej, w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Data zapytania ofertowego: 9.08.2013 r.
Termin składania ofert do: 16.08.2013 r.
Termin realizacji: 19.08.2013 - 30.08.2013 r. - Austria, 1.10.2013 - 15.10.2013 - Niemcy
Lokalizacja: Mikołów
Kontakt: Janusz Tłok
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonym skanie oryginalnego dokumentu, który jest dostępny w siedzibie Spółki Proform w Mikołowie.


W związku z realizacją projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w PROFORM Sp. z o.o. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie usługi opracowania wizerunku przedsiębiorstwa na rynkach docelowych –
stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego.


Data zapytania ofertowego: 10.09.2013 r.
Termin składania ofert do: 13.09.2013 r.
Termin realizacji: 16.09 – 30.09.2013 r.
Kategoria: usługi doradztwa, projekty wzornictwa produktowego, opakowań oraz logo.
Lokalizacja: Mikołów
Kontakt: Alicja Witoszek

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonym skanie oryginalnego dokumentu, który jest dostępny w siedzibie Spółki Proform w Mikołowie.